FOCUS-Plus

Als professionele verhuurder streeft u een zo efficiënt en effectief mogelijk verhuurmutatieproces na. Bij een huuropzegging is het voor u van belang inzichtelijk te hebben op welke wijze de vertrekkende huurder de woning dient op te leveren. En welke eventuele onderhoudswerkzaamheden er al dan niet voor rekening van de vertrekkende huurder aan de woning uitgevoerd moeten worden alvorens deze opnieuw te kunnen verhuren. Om u behulpzaam te zijn bij het inzichtelijk maken van het in goede staat opleveren van de woning voor de nieuwe huurder hebben wij de applicatie Focus-Plus. Deze applicatie is vanuit het oogpunt van de gebruiker ontwikkeld om uw medewerker(s) maximaal te faciliteren bij het gehele mutatieproces; van vooropname tot sleuteloverdracht.

Hoe past u de applicatie toe?
Samen met de vertrekkende huurder wordt de woning doorgenomen. Uw medewerker legt in de applicatie vast: de staat van onderhoud, zaken ter overname voor de nieuwe huurder, de herstelacties voor de vertrekkende huurder en de werkzaamheden voor uw onderhoudsdienst of onderhoudspartner, denk hierbij bijvoorbeeld aan: originele deuren terug zetten, plavuizen verwijderen, ongewenste aanbouwtjes afbreken etc.

Als de vooropname gereed is wordt er automatisch een brief gegenereerd ter ondertekening door de vertrekkende huurder. De brief vermeldt de herstelwerkzaamheden en kosten, aantal in te leveren sleutels, meterstanden en eventuele bijzonderheden. Uw huurder weet dus direct wat er van hem of haar wordt verwacht Mocht de vertrekkende huurder bepaalde zaken niet of niet volledig hebben opgelost dan krijgt hij of zij direct een brief gemaild met daarin de doorbelaste kosten. Bij de sleuteloverdracht aan uw nieuwe huurders krijgt uw medewerker via een druk op de knop de volledige opnamestaat van de woning inzichtelijk ter ondertekening door uw nieuwe huurder.

Het ondertekenen van brieven en opnamestaat gebeurt dus volledig digitaal, zodat deze als PDF direct naar het e-mailadres van de huurder wordt verstuurd en opgeslagen wordt vastgelegd in het digitale dossier. Focus-Plus is dusdanig ingericht dat uw specifieke wensen of extra informatie eenvoudig zijn toe te voegen.

Focus-plus biedt u daarnaast de mogelijkheid om bestanden vooraf te koppelen aan een woningopname. Zoals de huurovereenkomst, gevoerde correspondentie met huurder en woningplattegronden. Deze zijn ter plekke te raadplegen en indien gewenst te muteren. Denk hierbij aan het aanpassen van een woningplattegrond, welke door uw interne organisatie als input gebruikt wordt voor herberekening van de puntenwaardering of het actualiseren van uw woningcartotheek.

Eenduidige opdrachten
Via de (standaard)maatregelen van acties voor uw huurder of onderhoudspartner kiest uw medewerker door een eenvoudige aanraking op het scherm van de tablet de juiste maatregel of voor gedefinieerde standaard(en). Deze standaarden kunt u per ruimte of typering met hieraan gekoppeld de juiste dekkingssoort via de bijgeleverde beheer-applicatie zelf vooraf invoeren. Om de opname te vereenvoudigen is het tevens mogelijk om meerdere standaarden per ruimte te kunnen kiezen. Dit zorgt voor een eenduidige werkwijze, zowel intern als naar uw huurder, onderhoudsdienst of onderhoudspartner. In Focus-Plus is optioneel een door ons zelf ontwikkeld prijzenboek met voor gedefinieerde prijzen. Mocht u hier geen gebruik van willen maken dan wordt uw eigen prijzenboek gehanteerd voor de acties voor uw huurder als voor de werkopdrachten. De opdrachtverstrekking richting uw onderhoudsdienst of onderhoudspartner, wordt automatisch gegeneerd, gemaild en vastgelegd in het digitale dossier. Al deze gegevens zijn direct te raadplegen door iedereen binnen uw organisatie die hiertoe geautoriseerd is.

Focus Plus geeft u de volgende mogelijkheden: het efficiënter en met minder kosten doorlopen van het mutatieproces; het zodanig vastleggen van uw (andere) onderhoudswerkzaamheden dat u volledig inzicht heeft in de kosten van onderhanden zijnde werkzaamheden; het generen van alle soorten van management informatie conform uw wensen

 © 2Grit-IT BV
Onderdeel van 2Grit-Holding UA