Prijzenboek

Het door 2Grit-IT ontwikkelde prijzenboek biedt de mogelijkheid om onderhoudswerkzaamheden op maatregelniveau vast te leggen en de prijs te formeren. Daarnaast kan een gebruiker opdrachten verstrekken, urenstaten generen en materiaallijsten genereren richting interne organisatie of derden en managementinformatie genereren door middel van online dashboard functies. Het prijzenboek is gebaseerd op de standaardmethodiek ‘beheer en onderhoud’.

Hanteert u een eigen prijzenboek? 2Grit-IT biedt de mogelijkheid om bestaande prijzenboeken in de vastgoedsector in te lezen in de opnameapplicatie. Hierdoor zal wel een aantal functionaliteiten die geboden worden in het door 2Grit-IT ontwikkelde prijzenboek komen te vervallen.

 

 

 

 

 

 

 
© 2Grit-IT BV
Onderdeel van 2Grit-Holding UA