Functioneel beheer

Naast het leveren van online portal oplossingen en advisering over een efficiëntere bedrijfsvoering van uw onderhoudsproces kan 2Grit-IT u van dienst bij het functioneel beheer.

Vraag mensen wat de grootste ergernis op het werk is en 90% zal antwoorden een niet of slecht werkend computersysteem. Om dit probleem op te lossen is een rol weggelegd voor de functioneel beheerder. De functioneel beheerder staat tussen de gebruikers en de afdeling automatisering in. En vertaalt wensen naar de praktijk maar is bijvoorbeeld ook betrokken bij de keuze van software en systemen en de invoering ervan. Grote bedrijven vanaf circa 200 medewerkers hebben vaak een functioneel beheerder in dienst. Mocht u bedrijf daarvoor te klein zijn of zoek u een tijdelijk oplossing dan kunnen wij u wellicht van dienst zijn.

Misschien twijfelt u aan de nut of noodzaak van een functioneel beheerder daarom onderstaand een opsomming van een aantal belangrijke pluspunten. Waarbij wij de kanttekening maken dat deze lijst zeker niet compleet is en ook sterk afhankelijk is van de positionering en het mandaat van de functioneel beheerder in uw organisatie.

Voordelen voor de gehele organisatie

 • De IT wordt volgend, de processen worden leidend;
 • De inrichting van de software sluit veel beter aan bij de werkprocessen van de eindgebruikers;
 • De eindgebruikers krijgen de beschikking over leesbare en up-to-date werkinstructies, handleidingen en helpteksten.

 

Voordelen voor het management

 • Het management houdt veel meer regie over (de kosten van) de aanschaf en inzet van nieuwe software;
 • Het management krijgt veel beter inzicht in welke nieuwe software of functionaliteiten echt noodzakelijk zijn;
 • Contracten voor IT-diensten zullen veel meer in balans zijn qua rechten en plichten voor beide partijen.


 

Voordelen voor de eindgebruikers

 • Betere acceptatie van nieuwe software door de eindgebruiker;
 • De inrichting van de software sluit veel beter aan bij de werkprocessen van de eindgebruikers;
 • De eindgebruikers krijgen de beschikking over leesbare en up-to-date werkinstructies, handleidingen en helpteksten.

 

Voordelen voor de IT-leveranciers

 • De IT-leveranciers kunnen veel makkelijker schakelen doordat de functioneel beheerder ook hun taal spreekt;
 • Uitgebreidere en eenduidige instructies bij het ontwikkelen van nieuwe of gewijzigde software.

 

 © 2Grit-IT BV
Onderdeel van 2Grit-Holding UA